Boka professionellt underhållningspaket till ert event!


För dig som ska anordna företagsevent i Stockholm finns prisförslag på underhållningspaket här!

Nedan presenteras förslag på underhållningspaket som erbjuds över hela landet. Välkommen att ta kontakt med Boka underhållning!


Utvalda underhållningspaket


Boka underhållning bidrar till skräddarsydda lösningar som passar er bäst, nedanstående är vanligt förekommande alternativ.


Komikerpaket 1

En professionell och erfaren komiker som genomfört flera uppträdanden med goda vitsord från uppdragsgivare. Uppträdande mellan 20-30 minuter med max 100 personer.


Komikerpaket 2

En professionell och erfaren komiker som genomfört flera uppträdanden med goda vitsord från uppdragsgivare. Uppträdande mellan 20-30 minuter med max 250 personer.


Magikerpaket 1

En professionell och erfaren magiker som genomfört flera uppträdanden med goda vitsord från uppdragsgivare. Uppträdandet kan genomföras både på scen och vid mingel, vilket kommer överens mellan beställare och kund. Uppträdande i cirka 60 minuter med max 100 personer.


Magikerpaket 2

En professionell och erfaren magiker som genomfört flera uppträdanden med goda vitsord från uppdragsgivare. Uppträdandet kan genomföras både på scen och vid mingel, vilket kommer överens mellan beställare och kund. Uppträdande i cirka 60 minuter med max 100 personer.


Artistpaket 1

En professionell och erfaren artist som genomfört flera uppträdanden med goda vitsord från uppdragsgivare. Uppträdande i cirka 20 minuter med max 100 personer.


Artistpaket 2

En professionell och erfaren artist som genomfört flera uppträdanden med goda vitsord från uppdragsgivare. Uppträdande i cirka 20 minuter med max 250 personer.


Ordningsvaktpaket

Två professionella och erfarna ordningsvakter med arbetslivserfarenhet från restaurangbranschen. I paketet inkluderas arbetstid för två ordningsvakter om upp till tio timmar på plats (fem arbetstimmar gånger två ordningsvakter) för arrangemanget, där ordningsvakterna kvalitetssäkrar att arrangemanget genomförs på ett tryggt och trivsamt sätt för företagets medarbetare.


Fotografpaket

En professionell och erfaren fotograf med arbetslivserfarenhet av fotografering och med goda vitsord från uppdragsgivare. Passar utmärkt för mingeluppdrag och fotografering för professionella sammanhang.


Konferencierpaket

En professionell och erfaren konferencier med goda vitsord från uppdragsgivare. Beställare väljer om manus ska skrivas av konferenciern eller av beställaren, utifrån arrangemangets upplägg.


Talarpaket

En professionell och erfaren talare med goda vitsord från uppdragsgivare.


Föreläsarpaket

En professionell och erfaren föreläsare med goda vitsord från uppdragsgivare.


För alla paket

  • Priset inkluderar arvode och ska vara erlagd efter överenskommelse mellan beställare och underhållare. Priset gäller för (företags)interna arrangemang.
  • Resa och boende tillkommer och bokas av beställare (om utanför Stockholms län). Bekräftelse på resa och boende skall meddelas Boka underhållning senast 14 dagar innan uppträdande.
  • Vid avbokning från beställares sida utgår kostnader för faktiska kostnader som uppstått i samband med bokning samt 50-100 % av arvodet (om avbokning gjorts inom 14 dagar från överenskommet datum eller tidigare).
  • Vid avbokning från underhållares sida, medverkar Boka underhållning till att en likvärdig underhållare kan närvara. Vid fall detta ej går, debiteras beställare inget arvode.
  • Om bekräftelse på resa och boende ej meddelats senast 14 dagar innan uppträdande, ses detta som en avbokning.
  • Beställare ser till att en tekniker finns på plats och säkerställer att ljud och ljus fungerar i samband med uppträdande, så att underhållare kan utföra sitt uppträdande på scen (och vid mingel i de fall detta överenskommes).


Boka underhållningspaket
Få tips på underhållning
Twitter