Skatteverkets bedömning avseende moms på underhållning


Nedanstående mail är en källhänvisning för ”Moms tillkommer – eller?” och behandlar moms på underhållning:

Information från Skatteverket


”Vid försäljning av tjänster gäller som en huvudregel att du ska redovisa 25 % moms. Det kan även finnas undantag där din försäljning är undantagen från moms eller att en lägre skattesats för moms gäller.

Inom kulturområdet finns ett undantag från moms gällande artistframträdande. Det avser ersättning till en utövande konstnär som framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen inför publik. Den lägre skattesatsen 6 % moms gäller vid upplåtelse eller överlåtelse av upphovsrätten till litterära eller konstnärliga verk.

Ett framförande som komiker,stand up-show, stand up comedy kan bedömas på olika sätt. Skatteverket har uttalat att vissa artister vanligtvis inte framför upphovsrättsligt skyddade verk. Där nämns jonglörer, imitatörer, clowner, fakirer och akrobater. Deras framförande är med andra ord momspliktiga och de ska redovisa 25 % moms på sina intäkter. I vissa fall kan även dessa personer framföra upphovsrättsligt skyddade verk och då blir omsättningen undantagen från moms.

Tjänster som konferencier, moderator eller föreläsningar är inte att betrakta som ett artistframträdande. Då gäller 25 % moms.

En överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk omfattas av den reducerade skattesatsen 6 %. Det kan omfatta upphovsrättsligt skyddade översättningar, visningsrätt för en konstnärs prestation vid filminspelning eller teaterpjäser. En regissör kan i vissa fall upplåta eller överlåta upphovsrätten. I andra fall är regissörens tillhandahållande en skattepliktig tjänst med skattesatsen 25 %.

Uthyrning av arbetskraft är momspliktig och skattesatsen är 25 %.

När det gäller den del av verksamheten som eventuellt är momsfri har man ingen avdragsrätt för ingående moms utan den får kostnadsföras i bokföringen.”Få tips på underhållning
Twitter