Ordningsvakt och entrévärd – ett tryggt ansvar!


Ibland kan det uppstå en situation
som gör att det känns otryggt för de som närvarar vid ert arrangemang. Det kan vara någon medarbetare som druckit ett glas för mycket eller någon objuden gäst som stör ordningen hos er. Ni kan känna att det kan vara obekvämt att säga till den berörda personen att lämna lokalen, då ni arbetar tillsammans eller att ni inte vet vad eller hur ni ska göra för att få personen att gå ut frivilligt.

Ordningsvakter och entrévärdar skapar trygg och säker miljö


Med en professionell entrévärd kan ni skapa ett tryggt arrangemang, där ni tar ansvar för en trivsam tillställning under arrangemanget och samtidigt ta ett ansvar för att gästerna får trevliga inslag under trygga former. En ordningsvakt kan medverka till att orosmoment som kan uppstå minimeras och elimineras, utan att ni behöver stå med skammen för att ha avvisat fulla medarbetare och oinbjudna gäster.

Kombinerat med en ordningsvakt, som står under polisens tillsyn, så har ni ett bra och komplett utbud när det gäller trygghets- och säkerhetsaspekten. Detta inte minst när det gäller event och arrangemang som är öppna för allmänheten och det kan även vara värt att ha entrévärd och ordningsvakt även för interna event, så att gemene person kan känna att det finns en sund trygghetsaspekt i åtanke från företagets sida.

Boka entrévärd och ordningsvakt


Boka underhållning hjälper till med att ordna så att det råder en trygg stämning vid arrangemanget, genom att ordna med en eller flera ordningsvakter som är behjälpliga med att ni kan ha ett ansvar för ett tryggt och trivsamt arrangemang. Kontakta gärna oss för vidare samtal!Få tips på underhållning
Twitter