Moms tillkommer – eller?


Det kan ibland råda tveksamheter till om moms tillkommer på underhållning eller om det är momsfritt. I nedanstående guide (publicerad 131116, uppdaterad 131127) tas det upp några scenarier som kan vara vanliga inom underhållningsbranschen och i samband med fakturering till kund.Definition av moms


Moms (eller mervärdeskatt) utgår på företagens försäljning (omsättning) av varor och tjänster inom landet. Skattesatsen 6, 12 eller 25 %.


Uppställda villkor


För att anses vara en konstnär (exempelvis komiker eller musiker) som har en momsfri verksamhet och momsfria gager, kräver Skatteverket att vissa villkor ska vara uppställda:

 • Konstnären ska vara utövande och framträder inför publik med litterärt eller konstnärt verk som är skyddat av upphovsrättslagen (med eller utan manus eller genom improvisation).

Hur påverkar momsen slutkunden?

 • Är kunden ett företag (som exempelvis hotell som bokar in underhållare) som är momsregistrerad, så blir momsen en ingående moms som är avdragsgill i företaget och kan kvittas mot utgående momsen som kunden fakturerar sina kunder.
 • Om kunden ej är momsregistrerad (som privatpersoner och ideella organisationer som inte bedriver näringsverksamhet) så blir momsen en kostnad för kunden, då den ej kan dra av momsen på sin försäljning eller intäkter som kommer in.
 • Om momsen är avdragsgill, så blir det ingen faktisk kostnad för företaget och påverkar inte årets resultat. Däremot påverkar det företagets likviditet, då företaget behöver ”ligga ute” med momsen (då de betalar faktura för underhållningen) till dess företaget ”får” den ingående momsen av Skatteverket (som vanligtvis regleras i samband med betalning av utgående moms).

Vilken moms gäller för mig?

 • För stand up komiker som innehar F-skattsedel och fakturerar själva: 0 %
 • För stand up komiker som fakturerar via exempelvis Frilans Finans: 25 %
 • För stand up komiker som fakturerar via produktions- eller artistbolag som ej ägs av stand up komikern: 25 %
 • För stand up komiker som fakturerar via produktions- eller artistbolag som ägs av stand up komikern: 0 %
 • För konferencier och föreläsare är huvudregeln alltid 25 % oavsett vem som sköter fakturering
 • För artister så är gaget för framförandet under förutsättning att artisten är säljare eller genom artistbolaget som artisten äger.

 

Bra att veta

 • Om du fakturerar via exempelvis Frilans Finans kan du inte göra avdrag för moms för indirekta kostnader. Du kan ej heller göra avdrag för de indirekta kostnaderna som du har
 • Om du inte lägger på moms på ditt arvode när du fakturerar själv, kan du inte göra avdrag för moms avseende direkta kostnader (som resa och boende). Du kan dock göra avdrag för moms för indirekta kostnader (som mobiltelefoni och bredband)
 • Om du lägger på moms på ditt arvode när du fakturerar själv, kan du göra avdrag för moms avseende moms avseende direkta kostnader samt för kostnaden i sig.

Källor

Frågor?


Har du några frågor eller funderingar kring denna guide? Kontakta Marcus på marcus@bokaunderhallning.se!Få tips på underhållning
Twitter