Kompetensutveckla personalen!


ÅrsredovisningGenom att kompetensutveckla medarbetarna genom inspirerande föreläsningar motiveras medarbetarna till bättre arbete. Boka underhållning har föreläsarna som kan tillämpa det som står i företagens årsredovisning om att ”personalen är företagets viktigaste tillgång”! För precis som ledningen, med VD:n i spetsen, talar varmt om att ”utan personalen är företaget inte värt någonting”, så gäller det att gå från vackra ord till handling. För företag gäller det att kunna tillämpa sina värderingar även i praktiken, om företaget vill behålla sin personal och vara i framkant när det gäller kompetens på alla nivåer.

Om ledarskapsföreläsningar


Det finns många sätt för företaget att kunna höja personalens kompetens, utan att det ska behöva kosta hundratusentals kronor för företaget. Det finns öppna föreläsningar som personalen kan gå på, vissa anordnade av studieförbund och andra av universitet och högskolor. Det finns även möjlighet att, i samverkan med fackförbund och arbetsgivarorganisationer, bjuda in föreläsare som talar om fördelar med kollektivavtal och bra arbetsmiljö. Även Boka underhållning har bra föreläsare som kan tala om olika ämnen och trender som kan utveckla företaget och dess personal i en positiv riktning.

Vad kostar ledarskapsföreläsning


När ni funderar på att anordna någon form av kompetensutveckling för personalen, behöver ni tänka på vad kostnaden blir och sätta det i proportion till vad det blir för mervärde för företaget – detta för att företagets ledning ska kunna godkänna detta, utifrån dess vision om att personalens tillgång för företaget. Detta kan räknas på olika sätt – några viktiga faktorer är antal deltagare på föreläsaren, om ni anordnar detta i egna lokaler eller hyra en extern lokal, vilken tidsåtgång föreläsningen tar och hur den operativa verksamheten för övrigt fungerar under tiden som föreläsningen tar och hur det påverkar kundservicen.

  • Låt oss ta ett exempel:
  • Ni vill boka in en föreläsare som ger en inspirationsföreläsning om ledarskap. Denna föreläsning kostar cirka 25 000 kronor exklusive moms plus resa och boende (om utanför Stockholms län).
  • Ert företag, som arbetar med tjänsteförsäljning, vill ha föreläsningen i era egna lokaler och ni har 150 anställda som ska vara med under ”föreläsningspasset”.
  • Räknar man även med ”tidsspill” på en kvart (att gå från och till kontorsplatsen i samband med ”föreläsningspasset”), så blir det ungefär 190 manstimmar (150 timmar * 1 timme och 15 min) som ni behöver avsätta för föreläsningen.
  • Kostnaden för föreläsningen blir cirka 167 kronor exklusive moms per deltagare (25 000 kr / 150 deltagare).
  • Om timkostnaden för varje medarbetare ligger på snitt 300 kronor/timme (inkl. skatter och sociala avgifter), så blir det en kostnad per deltagare på cirka 467 kronor för denna föreläsning.
  • För en heltidsanställd som arbetar 174 timmar per månad, blir kompetensutvecklingskostnaden cirka 2,68 kr/månad (467 kronor / 174 timmar).


Om företagets viktigaste tillgång är personalen, så får ni sätta 3 kronor i förhållande till vad varje medarbetare ”drar in” till företaget! Vad är en bra kundservice värt för företaget? Vad är en bra arbetsmiljö värt för företaget? Vad kan en bra chef leda till för en arbetsgrupp? Alla företag, som vill verka för nöjda medarbetare och kunder, behöver ha en kompetensutvecklingsplan för sina medarbetare.

Boka ledarskapsföreläsning


Läs gärna om flera olika alternativ som ni kan ha i er utvecklingsplan; som frukostmöten, lunchmöten och kickoffs!

Om ditt företag tycker att medarbetarna är värda en bra kompetensutveckling, för att bidra till företagets intäkter, är du välkommen att kontakta Boka underhållning för att samtala om hur ni kan lägga upp en utvecklingsplan för er personal, där nytta och nöje står i fokus.Få tips på underhållning
Twitter