Hur mycket är avdragsgillt för underhållning?


I samband med att företag vill anordna ett event så uppstår kostnader för mat, dryck och underhållning. Vad är det som gäller för att dra av i företagets deklaration, finns det kostnader som är avdragsgilla?

Att ha ett event eller arrangemang som blir lyckat ska stå i fokus och det är förståeligt att tänka på kostnaderna och att dessa ligger i linje med den rådande lagstiftning som gäller i Sverige. Utifrån skattelagstiftningen ska alla kostnader som behövs för att förvärva intäkter tas upp, vilket medför att exempelvis kundevents, vid interna arrangemang som julbord, kan godkännas som en kostnad för ett företag. Ett företags kostnad för event och arrangemang får i teorin kosta hur mycket som helst, beroende på vad ägarna är villiga att lägga ut – för även om allt inte är avdragsgillt, så får eventet och arrangemanget överstiga det avdragsgilla men då får det överstigande beloppet ”tas ur egen ficka”.

Vilka belopp går att dra av?

  • 180 kr exkl moms för gåva till företags kunder (i samband med en representation i samband med midsommar, julhelg etc.
  • 90 kr exkl moms för måltid i samband med personalfest för anställda.
  • 180 kr exkl moms för underhållning i samband med personalfest för anställda.


Företagsevents avdragsgilla kostnad


Om ni vill ha ett företagsevent och vill dra av hela kostnaden, så får ni utgå från antalet anställda. Om ni är exempelvis 50 anställda, så har ni en budget enligt följande:

(90 kr för måltid + 180 kr för underhållning) * 50 deltagande anställda = 13 500 kr
(summan är exklusive moms)

Tips: Ha alltid en kontinuerlig kontakt med företagets revisor(er) och läs mer på www.skatteverket.se för att alltid vara uppdaterad om nuvarande skatteregler, ovanstående information har publicerats 2014-07-14.Få tips på underhållning
Twitter