Ge underhållning som avdragsgill gåva!


När ert företag vill premiera anställda vid flera olika tillfällen, finns det möjligheter att kunna göra avdrag i deklarationen och årsredovisningen. Detta benämns vanligtvis för avdragsgill gåva och är något som kan ordnas så att både de anställda, företagets revisorer och ägare samt Skatteverket blir nöjda.

Vad kan ges i gåva?


Ge underhållning som avdragsgill gåva - Standupkortet! Du erbjuds Standupkortet, som ger dig och fyra vänner fri entré vid ett tillfälle på valfri standup comedy show i regi av House of Comedy på Södra Sällskapet i centrala Stockholm.


Standupkortet
kostar just nu som kampanj endast 360 kr exkl. moms (450 kr inkl. moms) och kan med fördel beställas till företagets medarbetare i gåva vid olika tillfällen, använd gärna beställningsformuläret!

Vilka belopp gäller när?

  • Julgåva: 360 kr exkl. 25 % moms
    (skattefritt för den anställde, får ej vara kontanter eller sådant som kan förvandlas till kontanter. Vissa undantag kan medges.)
  • Jubileumsgåva: 1080 kr exkl. 25 % moms
    (jubileumsgåva är en gåva till anställd i samband med att företaget firar jämna 25, 50, 70 eller 100 år.)
  • Minnesgåva: 12 000 kr exkl. 25 % moms
    (beloppet avser inkomståret 2013 och minnesgåva kan ges i samband med den anställdes 50-årsdag eller annat tillfälle som exempelvis när den anställde avslutar sin anställning. Får ges max två gånger för varje anställd, varav ett tillfälle utöver när den anställde avslutar sin anställning. Det finns flera olika faktorer som behöver uppfyllas och Skatteverket besvarar specifikt om vilka förutsättningar som gäller.)

Läs gärna mer tips om hur mycket som är avdragsgillt för underhållning i samband med olika event som exempelvis julbord!Få tips på underhållning
Twitter