Inspirerande föreläsning om ledarskap!


Förslag på inspirerande föreläsning om ledarskap: Hur ser ett bra ledarskap ut för att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö samtidigt som de anställda är effektiva?


Om inspirerande föreläsning


Har chefen någon betydelse för arbetsmiljön på arbetsplatsen och hur kan företaget och personalen samverka för att de anställda utför sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, utan att arbetsmiljön påverkas negativt?

Ett bra ledarskap tillvaratar företagets ekonomiska krav, samtidigt som de anställdas arbetsmiljö beaktas i ett humant perspektiv. Med en chef, som både är en formell och informell ledare, går det att få ett ledarskap som är bra och där de anställda lyssnar på i praktiken. Genom en inspirerande ledarskapsföreläsning kan ni få bra och sunda verktyg för att arbeta med att bli en ledare som alla lyssnar på, både vid mötet och i fikarummet samt förslag på tillvägagångssätt på olika metoder som fungerar både i teorin och i praktiken.

För ert arrangemang


Boka underhållning hjälper gärna till att boka in föreläsare som skapar grundförutsättningar för att en god ledare tillvaratar på medarbetarnas kompetens på bästa sätt, samtidigt som bra nyckeltal kan presenteras till företagets ledning. Föreläsningen skräddarsys på ett sätt som passar er och era förutsättningar. 

Boka inspirerande föreläsning om ledarskap
Få tips på underhållning
Twitter