Inspirerande föreläsning om gruppdynamik och samarbete!


Förslag på inspirerande föreläsning om gruppdynamik och samarbete: Hur arbetar vi bäst och effektivast i ett team och projekt för att uppnå de uppsatta mål och syften som finns med en gemensam laganda?


Om inspirerande föreläsning


Det är allt mer vanligt att arbeta i projektform på en arbetsplats, där anställda och konsulter involveras på olika sätt för att uppnå olika projektmål som tagits fram av företagets ledning och styrande beslutande parter. Med lösa koalitioner blir det inte samma slags sammanhållning, utan det gäller att hitta sätt att kunna svetsa samman projektdeltagarna att kunna arbeta tillsammans och sträva mot samma mål. Hur organiserar man detta på bästa sätt och vilken roll har projektledaren? Finns det någon projektledare över huvud taget och vilket ansvar har denne i sådana fall för att det råder konsensus inom företaget? Vilka likheter finns det mellan offentlig och privat verksamhet när det gäller projekt och ledning av dessa för att uppnå projektets mål och syften?

För ert arrangemang


Med en föreläsare, som Boka underhållning presenterar, kan ni skapa bra förutsättningar på en bra laganda på arbetsplatsen med olika förslag på övningar för bra teambuilding och aktiviteter som kan tillämpas både vid uppstart och under projektets gång. Föreläsningen skräddarsys på ett sätt som passar er och era förutsättningar.

Boka inspirerande föreläsning om gruppdynamik och samarbete
Få tips på underhållning
Twitter