Inspirerande föreläsning om försäljning!


Förslag på inspirerande föreläsning om försäljning: Hur får vi alla medarbetare att vara säljare och representanter för företagets tjänster och produkter? Kan inspirationsföreläsningar vara det rätta verktyget?


Försäljning som inspirerande föreläsning


I dag är vi alla säljare i alla sammanhang inom företaget. Kundtjänstmedarbetare erbjuder olika former av tilläggstjänster, vaktmästare ser till att det levereras i tid och säljare får in nya kunder – vikten av att kunna kombinera nykunds- och merförsäljning blir mer viktigt dag för dag, då det ofta går hand i hand. Att få medarbetare inom ett företag att känna sig som viktiga representanter är viktigt för företagets försäljning, en (potentiell) kund kan lätt gå till konkurrenten om den inte känner förtroende för någon i företagets kedja.

För ert arrangemang


Med inspirationsföreläsningar kan ni få nya krafter för att utvecklas på arbetsplatser, både som individer och som företag eller förening. Inspiration är ett bra incitament för att företaget kan skapa sunda grundförutsättningar för att företaget kan få den merförsäljning som företagsledningen kräver för att få förändringar på organisationen. Med Boka underhållning får ni ett kvalitativt förslag på hur ni kan skapa förändring i företaget och bättre försäljning i företaget. Föreläsningen skräddarsys på ett sätt som passar er och era förutsättningar.  

Boka inspirerande föreläsning
Få tips på underhållning
Twitter