Inspirerande föreläsning om arbetsrätt!


Förslag på inspirationsföreläsning: Vilket värde har kollektivavtalet egentligen för den svenska arbetsmarknaden?


Om föreläsning om arbetsrätt


Finns det några hinder för att utvecklas som företag om man inte har kollektivavtal och finns det några konkurrensfördelar med ett kollektivavtal? Finns det några fördelar med att erbjuda de anställda andra lösningar än vad kollektivavtalet erbjuder, för att kunna vara mer flexibel som företagare?

För ert arrangemang


En bra föreläsare tar fram det goda i att gå hand i hand som arbetsgivare och arbetstagare, då allt bygger på behovet av varandra för att uppnå ett gemensamt mål. Boka underhållning hjälper gärna till att boka in föreläsare som talar om kollektivavtalets värde för den svenska arbetsmarknaden. Föreläsningen skräddarsys på ett sätt som passar er och era förutsättningar och Boka underhållning ordnar med en professionell föreläsare som har hand om inspirerande föreläsning om arbetsrätten och hur ni kan tänka när det gäller att integrera arbetsrätten i era policies och operativ verksamhet samt ha god samarbete med lokal facklig representant. För med bra samverkan mellan företagsledning och facklig organisation går det att finna goda förutsättningar till ett företagsvänligt klimat på arbetsplatsen, utan att göra avkall på företagets viktigaste resurs – medarbetarna!


Boka inspirerande föreläsning
Få tips på underhållning
Twitter