Inspirerande föreläsning


För dig som vill ha en inspirerande föreläsning som motiverar finns flera sätt att lägga upp en föreläsningsdag. Nedan presenteras ett upplägg som kan skräddarsys med en professionell föreläsare.

Hur kan en föreläsningsdag se ut?


Ett bra upplägg på föreläsningsdagen kan se ut enligt följande och pauser läggs utifrån vad som passar bäst (förslagsvis mellan föreläsning och workshop):

* Konsultering 60 minuter (via telefon)
Under denna konsultering samtalar bokad föreläsare och ansvarig hos kundföretag om mer konkreta samtal om vilken eller vilka frågeställningar som föreläsningen ska ha utifrån bokat ämne, hur företaget är organiserat och utifrån hur föreläsningen ska läggas tillämpas i det strategiska och operativa arbetet framöver inom organisationen och utifrån deltagande gäster. Avsikten med denna konsultering är, förutom att eventuella frågetecken blir till utropstecken, att kunna lägga upp föreläsningen på ett bra sätt som gynnar slutkunden i första hand och för föreläsaren i andra hand.

* Föreläsning 60 minuter
Under detta pass föreläser föreläsaren om framtagen frågeställning utifrån olika infallsvinklar, som kan vara utifrån teori, tidigare forskning, praktiska fall och hur detta kan appliceras hos berört kundföretag och jämförbara företag inom denna bransch/nisch. En viss del kan vikas till att presentera sin egen verksamhet, utan att för den del bli ren marknadsföring. Den egna verksamheten ska vara upplagd på så sätt att föreläsarens förtroende höjs och kan ses som betydelsefull. Företagets deltagare erhåller hands-outs från föreläsningen.

* Workshop 120 minuter
Under denna workshop är den huvudsakliga avsikten att deltagare från företaget ska få chansen, utifrån frågeställningen och företagsinterna direktiv och rutiner, att få tillämpa detta i olika fiktiva fall som kan uppstå inom företaget och berörd(a) avdelning(ar) och hur detta kan falla ut genom olika scenario. Workshopen tillämpar open space som möjliggör att deltagarna får möjlighet att arbeta i mindre grupper med frågor som de anser är viktiga. Beroende på frågeställnings infallsvinkel och antalet gäster kan workshopen även utgå från både grupp- och individnivå. När workshopen är slut kommer företagets deltagare ha en grund att stå på för att arbeta vidare i både det strategiska och operativa arbetet.

* Rapportskrivning
En rapport sammanställs efter genomförd föreläsning och workshop och mailas till kontaktperson hos kundföretag inom 72 timmar. Rapporten består av utvalda delar från föreläsningen och av vad som kommer fram från workshopen och genom arbetsmetoden open space.

* Uppföljningskonsultering 60 minuter (via telefon)
Under denna konsultering samtalar bokad föreläsare och ansvarig hos kundföretag om hur företaget arbetat vidare utifrån dagen och rapporten som skickats till kontaktperson. Övergripande förslag om hur kund kan arbeta vidare presenteras.
Om kundföretaget har bokat in en uppföljningsföreläsning kan konkreta tips ges innan ny kontakt inför uppföljningsföreläsningen.

Boka en föreläsningsdag
Få tips på underhållning
Twitter