Att skapa ett bra team genom det sociala spelet


En bra sammanhållning i ett team är viktigt för företaget för att kunna uppnå ett bra resultat, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett personalvårdande perspektiv. Genom att använda sig av olika redskap som finns inom det sociala spelet, vid exempelvis kickoffs, går det att skapa en sund företagskultur där företagets resultat är målet för både ledning och medarbetare.

FIRO – självbilden påverkar resultatet


I slutet av 1950-talet presenterade den amerikanske psykologen Will Schutz teorin om relationer mellan människor. Schutz valde att kalla teorin för Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO). Teorin säger att vår egen självbild påverkar våra känslor, våra känslor påverkar våra beteenden och att våra beteenden påverkar vad vi uppnår för resultat.

Så om vi tillfredsställer vår egen självbild så påverkar det den prestation och det resultat som vi bidrar till. Genom att förstå vår egen självbild och andras självbilder kan vi skapa ett bra team tillsammans. Det sociala spelet är viktigt för att det ska råda en bra och sund företagskultur och med bra redskap för att utveckla det sociala spelet är nödvändigt.

Redskap för det sociala spelet


Genom olika redskap som kan skapa och stärka en samhörighet i en grupp, så kan gruppen som sådan utvecklas som ett team. För att skapa en grund så kan du testa på att spela på casino online innan ett besök hos olika casinon genomföras för att spela på casino. I Sverige finns det Casino Cosmopol, bland annat i Stockholm och i Sundsvall. För att utvecklas som spelare och som en del i det sociala spelet finns det olika sätt att öva sig på. Bland annat genom att spela Shot Glass Roulette Drinking Game eller med betting bonus.

För det går att träna upp sin sociala förmåga genom att träna på något grundläggande som kan förena individer. För finns något grundläggande som kan förena individer går det att skapa ett socialt spel för att därigenom stärka grupper på ett bra sätt i en sund företagskultur. Så Will Schutz har en del poänger med sin FIRO-teori – genom att stärka vår egen självbild kan vi bidra till ett bra resultat för alla.

    Ovanstående inlägg är publicerat 2016-10-06 kl 17:49.
    Vill du tipsa om något event? Maila info (a) bokaunderhallning.se!
Få tips på underhållning
Twitter